Pravidla použití - zákazník

Základní pojmy

iPhoneCare

Jedná se o webový srovnávací portál sloužící k zprostředkování prodeje Voucherů na opravy Apple zařízení a srovnání nabídek Partnerských servisů.

Provozovatel

Služba iPhoneCare je provozována osobou samostatně výdělečně činnou: Jan Marek Slabihoud, se sídlem Na Hádku 1621, Praha - Dubeč, 107 00, IČ 02768127, která je zapsána v živnostenském rejstříku. Jan Marek Slabihoud je dále uváděn jako Provozovatel.

Zákazník

Zákazník je kdokoliv, kdo využije službu iPhoneCare k zakoupení Voucheru u Partnerského servisu.

Uživatel

Uživatel je kdokoliv, kdo se připojuje a prohlíží iPhoneCare z jakéhokoliv zařízení.

Partnerský servis

Jedná se o ekonomický subjekt podnikající v opravách Apple zařízení, který uzavřel s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a aktivně inzeruje nabídky na opravu webovém portálu iPhoneCare.

Záloha

Záloha je 10% ze zlevněné částky za opravu Apple zařízení. Tato záloha se platí přes internet Provozovateli iPhoneCare a na základě jejího zaplacení je vydán Voucher. Tato záloha náleží v celém rozsahu Provozovateli iPhoneCare jako odměna za zprostředkování opravy Partnerskému servisu.

Voucher

Poukaz na konkrétní opravu zařízení u Partnerského servisu se slevou z původní ceny nabízené konkrétním Partnerským servisem. Pro získání voucheru je nutné zaplatit Zálohu na opravu Apple zařízení ve výši 10% ze zlevněné ceny. Zbylých 90% následně Zákazník doplatí přímo na místě v konkrétním Partnerském servisu, na který se vztahuje Voucher na opravu.

Propagátoři

Jedná se o fyzickou osobu, která uzavřela s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a doporučuje zákazníkům srovnávací slevový portál iPhoneCare pod svým kódem doporučení nákup voucherů.

Údaje

Údaji jsou označovány osobní údaje, které Zákazník zadá při objednávce Voucheru. V tomto případě se jedná pouze o emailovou adresu.

Nařízení

Nařízením je myšleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

Cookie

Cookie jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení iPhoneCare do zařízení Uživatele.

Soubory Cookie slouží k efektivnímu prohlížení a přístupu na iPhoneCare a jsou využívány pro statistické účely.

Pravidla použití

Použití iPhoneCare

Přístup a použití iPhoneCare je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací připojení k iPhoneCare (tj. náklady na internetové připojení aj.)

Pravidla použití se vztahují na užití služby iPhoneCare Uživatelem či Zákazníkem a upravují tak vztah mezi Uživatelem či Zákazníkem a Provozovatelem.

Všeobecná ustanovení

Uživatel se stává Zákazníkem, v okamžiku realizování objednávky Voucheru přes iPhoneCare.

iPhoneCare neprovádí a nenese záruky za opravy zprostředkované skrze srovnávací portál a z něj vydané vouchery na opravy. Provedení opravy a následnou záruku poskytuje konkrétní Partnerský servis.

Voucher lze po uhrazení 10% zálohy přes internet uplatnit pouze jednou u předem vybraného Partnerského servisu na stanovenou opravu a to sdělením kódu voucheru v Partnerském servisu a následným doplatkem 90% ze zlevněné ceny opravy.

iPhoneCare vystaví Zákazníkovi po zaplacení zálohy za Voucher daňový doklad pro tuto zálohu. V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy se iPhoneCare zavazuje do 14 kalendářních dnů Zákazníkovi zálohu vrátit, pokud nebyl Voucher v Partnerském servisu na opravu uplatněn.

Daňový doklad sloužící také k uplatnění záruky na opravu bude vystaven Zákazníkovi již konkrétním Partnerským servisem v době provedení opravy.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout možnost nákupu Voucheru skrze iPhoneCare jen některým Uživatelům libovolně, dle jeho vlastního uvážení.

Reklamace a stížnosti v rámci iPhoneCare

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby se Uživatel a Zákazník vyhnul jakýmkoliv potížím s iPhoneCare a Vouchery vydanými skrze iPhoneCare, bude přijímat reklamace a stížnosti, avšak z povahy iPhoneCare se nezavazuje k žádné odpovědnosti za jakékoliv škody ani jejich kompenzaci, které vzniknou v souvislosti s užíváním iPhoneCare.

Pokud zákazník uzavírá smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku (typicky přes internet), může do 14 kalendářních dnů od zaplacení za voucher od smlouvy odstoupit.

Odstoupit od smlouvy je možné pouze u voucheru, který nebyl skrze servis uplatněn a označen jako uplatněný. Pokud byl voucher v servisu uplatněn, nemá zákazník nárok od smlouvy odstoupit.

Pokud servis shledá na zařízení další závady kvůli kterým nemůže být provedena oprava, nebude schopný provést opravu nebo zákazník nebude s opravou spokojen a servis na místě obratem vrátí peníze za opravu, má zákazník nárok od smlouvy odstoupit.

Peníze budou vráceny na bankovní účet udaný zákazníkem do kalendářních 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

Cookie

Zákazník či Uživatel připojením k iPhoneCare souhlasí s ukládáním Cookie.

Pokud Zákazník či Uživatel ukládání Cookie zablokuje, může dojít k zhoršení užívání některých funkcí iPhoneCare.

Ochrana osobních Údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů, zadaných Zákazníkem při objednávce Voucheru. Tyto Údaje jsou poskytovány za účelem realizace objednávky Voucheru, získání zpětné vazby od Zákazníka po provedení opravy Partnerským servisem a statistiky na dobu existence iPhoneCare.

Údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani nebudou užity k zasílání marketingových sdělení, pokud se Zákazník dobrovolně nezaregistruje k odběru Newsletteru.

Provozovatel se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu s nařízením a relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů . Za tímto účelem provozovatel přijal Zásady zpracování osobních údajů, které obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů zákazníků včetně rozsahu práv zákazníků v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů ze strany provozovatele. Zákazník výslovně prohlašuje, že se s těmito Zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na url adrese: https://iphonecare.cz/gdpr, podrobně seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

Údaje poskytnuté v rámci objednávky Voucheru skrze iPhoneCare jsou zpracovány Provozovatelem.

Dodací a platební podmínky

Dodací doba vouceru na emailovou adresu zadanou zákazníkem při vytváření objednávky je 24 hodin od chvíle obdržení platby provozovatelem.

Platba za voucher na zvýhodněnou opravu iPhone zařízení probíhá přes internet a to skrze platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s.. Tuto platbu je možné realizovat přes kartou VISA, MASTER CARD či expresním bankovním převodem vybraných bank nebo standardním bankovním převodem.

Platba za voucher přes internet na webovém srovnávacím portálu iPhoneCare.cz je ve výši 10% celkové ceny opravy a je povžována za zprostředovávací poplatek. Zbývajících 90% z ceny opravy je nutné zákazníkem doplatit na místě konkrétnímu partnerskému servisu po provedení opravy.

Odpovědnost

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat jakékoliv části iPhoneCare, a to kdykoliv a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli iPhoneCare ukončit. V případě ukončení služby iPhoneCare budou vráceny Zálohy všem Zákazníkům, kteří je nestihli uplatnit v Partnerském servise.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním iPhoneCare.

Závěrečné ustanovení

Provedením objednávky Voucheru Zákazník prohlašuje, že se s Pravidly použití seznámil a že s nimi souhlasí.

Pravidla použití jsou dostupná na url adrese: https://iphonecare.cz/terms.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit Pravidla použití. Všechny změny Pravidel použití budou účinné jejich zveřejněním na url adrese: https://iphonecare.cz/terms.

Pravidla použití jsou účinná dnem 28.11.2018

Jak na to?

Nechte se inspirovat, kde se vám nejlépe postarají o váš iPhone. U našich prověřených partnerských servisů můžete získat slevu 10% z ceny opravy při koupi voucheru.

Výběr opravny

Koupě voucheru

Oprava iPhonu

Hodnocení opravy