Pravidla použití

Pravidla použití

Základní pojmy

iPhoneCare

Jedná se o webový srovnávací portál sloužící k zprostředkování prodeje Voucherů na opravy Apple zařízení a srovnání nabídek Partnerských servisů.

Provozovatel

Služba iPhoneCare je provozována osobou samostatně výdělečně činnou: Jan Marek Slabihoud, se sídlem Na Hádku 1621, Praha - Dubeč, 107 00, IČ 02768127, která je zapsána v živnostenském rejstříku. Jan Marek Slabihoud je dále uváděn jako Provozovatel.

Zákazník

Zákazník je kdokoliv, kdo využije službu iPhoneCare k zakoupení Voucheru u Partnerského servisu.

Uživatel

Uživatel je kdokoliv, kdo se připojuje a prohlíží iPhoneCare z jakéhokoliv zařízení.

Partnerský servis

Jedná se o ekonomický subjekt podnikající v opravách Apple zařízení, který uzavřel s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a aktivně inzeruje nabídky na opravu webovém portálu iPhoneCare.

Záloha

Záloha je 10% ze zlevněné částky za opravu Apple zařízení. Tato záloha se platí přes internet Provozovateli iPhoneCare a na základě jejího zaplacení je vydán Voucher. Tato záloha náleží v celém rozsahu Provozovateli iPhoneCare jako odměna za zprostředkování opravy Partnerskému servisu.

Voucher

Poukaz na konkrétní opravu zařízení u Partnerského servisu se slevou z původní ceny nabízené konkrétním Partnerským servisem. Pro získání voucheru je nutné zaplatit Zálohu na opravu Apple zařízení ve výši 10% ze zlevněné ceny. Zbylých 90% následně Zákazník doplatí přímo na místě v konkrétním Partnerském servisu, na který se vztahuje Voucher na opravu.

Propagátoři

Jedná se o fyzickou osobu, která uzavřela s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a doporučuje zákazníkům srovnávací slevový portál iPhoneCare pod svým kódem doporučení nákup voucherů.

Údaje

Údaji jsou označovány osobní údaje, které Zákazník zadá při objednávce Voucheru. V tomto případě se jedná pouze o emailovou adresu.

Nařízení

Nařízením je myšleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

Cookie

Cookie jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení iPhoneCare do zařízení Uživatele.

Soubory Cookie slouží k efektivnímu prohlížení a přístupu na iPhoneCare a jsou využívány pro statistické účely.

Pravidla použití

Použití iPhoneCare

Přístup a použití iPhoneCare je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací připojení k iPhoneCare (tj. náklady na internetové připojení aj.)

Pravidla použití se vztahují na užití služby iPhoneCare Uživatelem či Zákazníkem a upravují tak vztah mezi Uživatelem či Zákazníkem a Provozovatelem.

Všeobecná ustanovení

Uživatel se stává Zákazníkem, v okamžiku realizování objednávky Voucheru přes iPhoneCare.

iPhoneCare neprovádí a nenese záruky za opravy zprostředkované skrze srovnávací portál a z něj vydané vouchery na opravy. Provedení opravy a následnou záruku poskytuje konkrétní Partnerský servis.

Voucher lze po uhrazení 10% zálohy přes internet uplatnit pouze jednou u předem vybraného Partnerského servisu na stanovenou opravu a to sdělením kódu voucheru v Partnerském servisu a následným doplatkem 90% ze zlevněné ceny opravy.

iPhoneCare vystaví Zákazníkovi po zaplacení zálohy za Voucher daňový doklad pro tuto zálohu. V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy se iPhoneCare zavazuje do 14 kalendářních dnů Zákazníkovi zálohu vrátit, pokud nebyl Voucher v Partnerském servisu na opravu uplatněn.

Daňový doklad sloužící také k uplatnění záruky na opravu bude vystaven Zákazníkovi již konkrétním Partnerským servisem v době provedení opravy.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout možnost nákupu Voucheru skrze iPhoneCare jen některým Uživatelům libovolně, dle jeho vlastního uvážení.

Reklamace a stížnosti v rámci iPhoneCare

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby se Uživatel a Zákazník vyhnul jakýmkoliv potížím s iPhoneCare a Vouchery vydanými skrze iPhoneCare, bude přijímat reklamace a stížnosti, avšak z povahy iPhoneCare se nezavazuje k žádné odpovědnosti za jakékoliv škody ani jejich kompenzaci, které vzniknou v souvislosti s užíváním iPhoneCare.

Pokud zákazník uzavírá smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku (typicky přes internet), může do 14 kalendářních dnů od zaplacení za voucher od smlouvy odstoupit.

Odstoupit od smlouvy je možné pouze u voucheru, který nebyl skrze servis uplatněn a označen jako uplatněný. Pokud byl voucher v servisu uplatněn, nemá zákazník nárok od smlouvy odstoupit.

Pokud servis shledá na zařízení další závady kvůli kterým nemůže být provedena oprava, nebude schopný provést opravu nebo zákazník nebude s opravou spokojen a servis na místě obratem vrátí peníze za opravu, má zákazník nárok od smlouvy odstoupit.

Peníze budou vráceny na bankovní účet udaný zákazníkem do kalendářních 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

Cookie

Zákazník či Uživatel připojením k iPhoneCare souhlasí s ukládáním Cookie.

Pokud Zákazník či Uživatel ukládání Cookie zablokuje, může dojít k zhoršení užívání některých funkcí iPhoneCare.

Ochrana osobních Údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů, zadaných Zákazníkem při objednávce Voucheru. Tyto Údaje jsou poskytovány za účelem realizace objednávky Voucheru, získání zpětné vazby od Zákazníka po provedení opravy Partnerským servisem a statistiky na dobu existence iPhoneCare.

Údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani nebudou užity k zasílání marketingových sdělení, pokud se Zákazník dobrovolně nezaregistruje k odběru Newsletteru.

Provozovatel se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu s nařízením a relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů . Za tímto účelem provozovatel přijal Zásady zpracování osobních údajů, které obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů zákazníků včetně rozsahu práv zákazníků v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů ze strany provozovatele. Zákazník výslovně prohlašuje, že se s těmito Zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#gdpr, podrobně seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

Údaje poskytnuté v rámci objednávky Voucheru skrze iPhoneCare jsou zpracovány Provozovatelem.

Dodací a platební podmínky

Dodací doba vouceru na emailovou adresu zadanou zákazníkem při vytváření objednávky je 24 hodin od chvíle obdržení platby provozovatelem.

Platba za voucher na zvýhodněnou opravu iPhone zařízení probíhá přes internet a to skrze platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s.. Tuto platbu je možné realizovat přes kartou VISA, MASTER CARD či expresním bankovním převodem vybraných bank nebo standardním bankovním převodem.

Platba za voucher přes internet na webovém srovnávacím portálu iPhoneCare.cz je ve výši 10% celkové ceny opravy a je povžována za zprostředovávací poplatek. Zbývajících 90% z ceny opravy je nutné zákazníkem doplatit na místě konkrétnímu partnerskému servisu po provedení opravy.

Odpovědnost

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat jakékoliv části iPhoneCare, a to kdykoliv a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli iPhoneCare ukončit. V případě ukončení služby iPhoneCare budou vráceny Zálohy všem Zákazníkům, kteří je nestihli uplatnit v Partnerském servise.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním iPhoneCare.

Závěrečné ustanovení

Provedením objednávky Voucheru Zákazník prohlašuje, že se s Pravidly použití seznámil a že s nimi souhlasí.

Pravidla použití jsou dostupná na url adrese: https://iphonecare.cz/terms.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit Pravidla použití. Všechny změny Pravidel použití budou účinné jejich zveřejněním na url adrese: https://iphonecare.cz/terms.

Pravidla použití jsou účinná dnem 28.11.2018

Základní pojmy

iPhoneCare

Jedná se o webový srovnávací portál sloužící k zprostředkování prodeje Voucherů na opravy Apple zařízení a srovnání nabídek Partnerských servisů.

Provozovatel

Služba iPhoneCare je provozována osobou samostatně výdělečně činnou: Jan Marek Slabihoud, se sídlem Na Hádku 1621, Praha - Dubeč, 107 00, IČ 02768127, která je zapsána v živnostenském rejstříku. Jan Marek Slabihoud je dále uváděn jako Provozovatel.

Zákazník

Zákazník je kdokoliv, kdo využije službu iPhoneCare k zakoupení Voucheru u Partnerského servisu.

Uživatel

Uživatel je kdokoliv, kdo se připojuje a prohlíží iPhoneCare z jakéhokoliv zařízení.

Partnerský servis

Jedná se o ekonomický subjekt podnikající v opravách Apple zařízení, který uzavřel s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a aktivně inzeruje nabídky na opravu webovém portálu iPhoneCare.

Záloha

Záloha je 10% ze zlevněné částky za opravu Apple zařízení. Tato záloha se platí přes internet Provozovateli iPhoneCare a na základě jejího zaplacení je vydán Voucher. Tato záloha náleží v celém rozsahu Provozovateli iPhoneCare jako odměna za zprostředkování opravy Partnerskému servisu.

Voucher

Poukaz na konkrétní opravu zařízení u Partnerského servisu se slevou z původní ceny nabízené konkrétním Partnerským servisem. Pro získání voucheru je nutné zaplatit Zálohu na opravu Apple zařízení ve výši 10% ze zlevněné ceny. Zbylých 90% následně Zákazník doplatí přímo na místě v konkrétním Partnerském servisu, na který se vztahuje Voucher na opravu.

Kredit

Kredit je předem uhrazený součet peněz, které Partnerský servis převedl na účet iPhoneCare na základě vystavené faktury za účelem uhrazení poplatků za propagaci Nabídek oprav a samotného Partnerského servisu.

Nabídka opravy

Jedná se o zařazení konkrétní nabídky na opravu daného Apple zařízení se stanovenou cenou za opravu, procentní slevou pro opravy přes vydané Vouchery, případným bonusem navíc pro Zákazníka a cenou za přivedení Zákazníka na web Partnerského servisu do seznamu nabídek celkového portfolia Partnerských servisů.

Partner portál

Je administrativní rozhraní, ve kterém má Partnerský servis uveden svůj kód |Partnerského servisu, stav Kreditu a seznam Nabídek oprav. Do Partner portálu se Partnerský servispo registraci přihlašuje pod uvedeným emailem a heslem. Vyplněné osobní údaje jako IČO, adresa, email a telefon budou použity pouze za účelem vystavení faktur při dobytí Kreditu a komunikaci s Partnerským servisem. Ceny Nabídek oprav, adresy jednotlivých provozoven, jejich otevírací dobra a telefonní čísla budou veřejně k dispozici pro Zákazníky v seznamu Nabídek oprav celkového portfolia Partnerských servisů. Účet v Partner portálu může Partnerský servis kdykoliv smazat a to včetně veškerých osobních údajů, Nabídek oprav a informací o pobočkách.

Propagátoři

Jedná se o fyzickou osobu, která uzavřela s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a doporučuje zákazníkům srovnácvací slevový portál iPhoneCare pod svým kódem doporučení nákup voucherů.

Údaje

Údaji jsou označovány osobní údaje, které Partnerský servis zadá při registraci do iPhoneCare. V tomto případě se jedná o emailovou adresu, ičo, název společnosti, adresa provozovny, telefonní číslo do provozovny.

Nařízení

Nařízením je myšleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

Cookie

Cookie jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení iPhoneCare do zařízení Uživatele.

Soubory Cookie slouží k efektivnímu prohlížení a přístupu na iPhoneCare a jsou využívány pro statistické účely.

Pravidla použití

Použití iPhoneCare

Přístup a použití iPhoneCare je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací připojení k iPhoneCare (tj. náklady na internetové připojení aj.)

Pravidla použití se vztahují na užití služby iPhoneCare Uživatelem či Zákazníkem a upravují tak vztah mezi Uživatelem či Zákazníkem a Provozovatelem.

Všeobecná ustanovení

Uživatel se stává Zákazníkem, v okamžiku realizování objednávky Voucheru přes iPhoneCare.

iPhoneCare spolupracuje s Partnerskými servisy za účelem zprostředkování oprav Apple zařízení. Toto zprostředkování je zajišťováno formou propagace Nabídek oprav v seznamu nabídek z celkového portfolia Partnerských servisů. Nabídky oprav budou zahrnuty do doby, kdy bude mít Partnerský servis dostatečnou výši Kreditu pro uhrazení částky, kterou si Partnerský servis sám stanoví za přivedení Zákazníka na web Partnerského servisu u konkrétní opravy. Kromě této propagace iPhoneCare zajišťuje vydávání Voucherů pro Partnerský servis do té doby, dokud bude mít Partnerský servis dostatečnou výši Kreditu pro uhrazení ceny za přivedení zákazníka na web Partnerského servisu.

iPhoneCare nenese odpovědnost za opravu a následnou záruku pro uskutečněnou opravu Apple zařízení Zákazníkovi.

Částka v hodnotě 2,5% ze zlevněné ceny u zakoupeného Voucheru bude při uplatnění tohoto Voucheru převedena jako Kredit tomuto Partnerskému servisu do 5 pracovních dnů.

iPhoneCare vystaví Zákazníkovi po zaplacení zálohy za Voucher daňový doklad pro tuto zálohu. V případě potřeby se iPhoneCare zavazuje do 14 kalendářních dnů Zákazníkovi zálohu vrátit, pokud nebyl Voucher v Partnerském servisu na opravu uplatněn.

Daňový doklad sloužící také k uplatnění záruky na opravu bude vystaven Zákazníkovi již konkrétním Partnerským servisem v době provedení opravy.

iPhoneCare neprovádí a nenese záruky za opravy zprotředkované skrze srovnávací portál a z něj vydané vouchery na opravy. Provedení opravy a následnou záruku poskytuje konkrétní Partnerský servis.

Voucher lze po uhrazení 10% zálohy přes internet uplatnit pouze jednou u předem vybraného servisu na stanovenou opravu a to sdělením kódu voucheru v Partnerském servisu a následným doplatkem 90% ze zlevněné ceny opravy.

iPhoneCare vystaví Zákazníkovi po zaplacení zálohy za Voucher daňový doklad pro tuto zálohu. V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy se iPhoneCare zavazuje do 14 kalendářních dnů Zákazníkovi zálohu vrátit, pokud nebyl Voucher v Partnerském servisu na opravu uplatněn.

Daňový doklad sloužící také k uplatnění záruky na opravu bude vystaven Zákazníkovi již konkrétním Partnerským servisem v době provedení opravy.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout možnost nákupu Voucheru skrze iPhoneCare jen některým Uživatelům libovolně, dle jeho vlastního uvážení.

Reklamace a stížnosti v rámci iPhoneCare

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby se Uživatel, Zákazník a Partnerský servis vyhnul jakýmkoliv potížím s iPhoneCare a Vouchery vydanými skrze iPhoneCare, bude přijímat reklamace a stížnosti, avšak z povahy iPhoneCare se nezavazuje k žádné odpovědnosti za jakékoliv škody ani jejich kompenzaci, které vzniknou v souvislosti s užíváním iPhoneCare.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Partnerského servisu se Provozovatel zavazuje navrátit zůstatek Kreditu na bankovní účet Partnerského servisu po odečtení manipulačního poplatku ve výši 5% ze zůstatku Kreditu.

Kredit, který dostal servis zdarma při spuštění portálu iPhoneCare.cz není možné měnit za peníze.

Peníze budou vráceny na bankovní účet udaný servisem do kalendářních 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy o spolupráci.

Cookie

Zákazník, Uživatel či Partnerský servis připojením k iPhoneCare souhlasí s ukládáním Cookie.

Pokud Zákazník, Uživatel, Partnerský servis ukládání Cookie zablokuje, může dojít k zhoršení užívání některých funkcí iPhoneCare.

Ochrana osobních Údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů, zadaných Partnerským servisem při registraci do iPhoneCare. Tyto Údaje jsou poskytovány za účelem realizace propagace webu Partnerského servisu a oprav, které tento Partnerský servis nabízí.

Údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani nebudou užity k zasílání marketingových sdělení.

Provozovatel se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu s nařízením a relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů . Za tímto účelem provozovatel přijal Zásady zpracování osobních údajů, které obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů zákazníků včetně rozsahu práv zákazníků v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů ze strany provozovatele. Zákazník výslovně prohlašuje, že se s těmito Zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#gdpr, podrobně seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

Údaje poskytnuté v rámci registrace do iPhoneCare jsou zpracovány Provozovatelem.

Odpovědnost

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat jakékoliv části iPhoneCare, a to kdykoliv a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli iPhoneCare ukončit. V případě ukončení služby iPhoneCare budou vráceny Zálohy všem Zákazníkům, kteří je nestihli uplatnit v Partnerském servise.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním iPhoneCare.

Závěrečné ustanovení

Registrací a používáním Partner portálu Partnerský servis prohlašuje, že se s Pravidly použití seznámil a že s nimi souhlasí.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli smazat jakýkoli účet Servisu při porušení Pravidel použití nebo pokud má Provozovatel za to, že Partnerský servis porušuje zákony České republiky nebo jí poškozuje nějakou osobu či organizaci.

Pravidla použití jsou dostupná na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#servis.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit Pravidla použití. Všechny změny Pravidel použití budou účinné jejich zveřejněním na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#servis.

Pravidla použití jsou účinná dnem 28.7.2018

Základní pojmy

iPhoneCare

Jedná se o webový srovnávací portál sloužící k zprostředkování prodeje Voucherů na opravy Apple zařízení a srovnání nabídek Partnerských servisů.

Provozovatel

Služba iPhoneCare je provozována osobou samostatně výdělečně činnou: Jan Marek Slabihoud, se sídlem Na Hádku 1621, Praha - Dubeč, 107 00, IČ 02768127, která je zapsána v živnostenském rejstříku. Jan Marek Slabihoud je dále uváděn jako Provozovatel.

Zákazník

Zákazník je kdokoliv, kdo využije službu iPhoneCare k zakoupení Voucheru u Partnerského servisu.

Uživatel

Uživatel je kdokoliv, kdo se připojuje a prohlíží iPhoneCare z jakéhokoliv zařízení.

Partnerský servis

Jedná se o ekonomický subjekt podnikající v opravách Apple zařízení, který uzavřel s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spulupráci a aktivně inzeruje nabídky na opravu webovém portálu iPhoneCare.

Záloha

Záloha je 10% ze zlevněné částky za opravu Apple zařízení. Tato záloha se platí přes internet Provozovateli iPhoneCare a na základě jejího zaplacení je vydán Voucher. Tato záloha náleží v celém rozsahu Provozovateli iPhoneCare jako odměna za zprostředkování opravy Partnerskému servisu.

Voucher

Poukaz na konkrétní opravu zařízení u Partnerského servisu se slevou z původní ceny nabízené konkrétním Partnerským servisem. Pro získání voucheru je nutné zaplatit Zálohu na opravu Apple zařízení ve výši 10% ze zlevněné ceny. Zbylých 90% následně Zákazník doplatí přímo na místě v konkrétním Partnerském servisu, na který se vztahuje Voucher na opravu.

Kredit

Jedná se o sumu provizí z nakoupených Voucherů pod Propagátorovým kódem doporučení, za kterou si Propagátor může objednávat nabízené Odměny.

Odměna

Jedná se o nabízený dárkový poukaz či dobití kreditu u vybraného telefonního operátora v hodnotě nižší nebo rovné aktuálnímu Kreditu.

Partner portál

Je administrativní rozhraní, ve kterém má Propagátor uveden svůj kód doporučení, stav Kreditu a seznam nabízených Odměn. Přes Partner portál si může propagátor objednávat Odměny, pokud má dostatečný Kredit na jejich zaplacení. Do Partner portálu se Propagátor po registraci přihlašuje pod uvedeným emailem a heslem. Vyplněné osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, email a telefon budou použity pouze za účelem vyplácení Odměn. Účet v Partner portálu může Propagátor kdykoliv smazat a to včetně veškerých osobních údajů.

Propagátoři

Jedná se o fyzickou osobu, která uzavřela s Provozovatelem iPhoneCare smlouvu o spolupráci a doporučuje zákazníkům srovnácvací slevový portál iPhoneCare pod svým kódem doporučení nákup voucherů.

Údaje

Údaji jsou označovány osobní údaje, které Propagátor zadá při registraci do iPhoneCare. V tomto případě se jedná pouze o emailovou adresu.

Nařízení

Nařízením je myšleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

Cookie

Cookie jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení iPhoneCare do zařízení Uživatele.

Soubory Cookie slouží k efektivnímu prohlížení a přístupu na iPhoneCare a jsou využívány pro statistické účely.

Pravidla použití

Použití iPhoneCare

Přístup a použití iPhoneCare je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací připojení k iPhoneCare (tj. náklady na internetové připojení aj.)

Pravidla použití se vztahují na užití služby iPhoneCare Provozovatelem a upravují tak vztah mezi Propagátorem a Provozovatelem.

Všeobecná ustanovení

Uživatel se stává Zákazníkem, v okamžiku realizování objednávky Voucheru přes iPhoneCare.

iPhoneCare spolupracuje s Propagátory za účelem doporučení zprostředkování prodeje Voucherů na opravy Apple zařízení u Servisu.

Za každý prodaný Voucher pod Propagátorovým kódem doporučení vzniká nárok ve výši 15% ze zálohy ceny Voucheru na Kredit, který může Propagátor uplatnit na nabízené Odměny.

Vouchery na CCS kartičky na palivo, SODEXO na kulturu a sport a také k obchodním řetězcům budou odesílány poštou na zvolenou adresu propagátorů vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. To samé platí v případě dobití kreditu do telefonu. Kredit bude připsát na tel. číslo propagátora vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Reklamace a stížnosti v rámci iPhoneCare

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby se Uživatel, Zákazník a Propagátor vyhnul jakýmkoliv potížím s iPhoneCare a Vouchery vydanými skrze iPhoneCare, bude přijímat reklamace a stížnosti, avšak z povahy iPhoneCare se nezavazuje k žádné odpovědnosti za jakékoliv škody ani jejich kompenzaci, které vzniknou v souvislosti s užíváním iPhoneCare.

Cookie

Zákazník, Uživatel či Partnerský servis připojením k iPhoneCare souhlasí s ukládáním Cookie.

Pokud Zákazník, Uživatel, Partnerský servis ukládání Cookie zablokuje, může dojít k zhoršení užívání některých funkcí iPhoneCare.

Ochrana osobních Údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů, zadaných Provozovatelem při registraci do iPhoneCare. Tyto Údaje jsou poskytovány za účelem poskytování Odměn Propagátorovi.

Údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani nebudou užity k zasílání marketingových sdělení.

Provozovatel se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu s nařízením a relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů . Za tímto účelem provozovatel přijal Zásady zpracování osobních údajů, které obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů zákazníků včetně rozsahu práv zákazníků v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů ze strany provozovatele. Zákazník výslovně prohlašuje, že se s těmito Zásadami zpracování osobních údajů, dostupnými na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#gdpr, podrobně seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

Údaje poskytnuté v rámci registrace do iPhoneCare jsou zpracovány Provozovatelem.

Odpovědnost

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat jakékoliv části iPhoneCare, a to kdykoliv a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli iPhoneCare ukončit. V případě ukončení služby iPhoneCare budou vráceny Zálohy všem Zákazníkům, kteří je nestihli uplatnit v Partnerském servise.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním iPhoneCare.

Odpovědnost

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat jakékoliv části iPhoneCare, a to kdykoliv a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli iPhoneCare ukončit. V případě ukončení služby iPhoneCare budou vráceny Zálohy všem Zákazníkům, kteří je nestihli uplatnit v Partnerském servise.

Závěrečné ustanovení

Registrací a používáním Partner portálu Propagátor prohlašuje, že se s Pravidly použití seznámil a že s nimi souhlasí.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli smazat jakýkoli účet Propagátorovi při porušení Pravidel použití nebo pokud má Provozovatel za to, že Propagátor porušuje zákony České republiky nebo jí poškozuje nějakou osobu či organizaci.

Pravidla použití jsou dostupná na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#propagator.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit Pravidla použití. Všechny změny Pravidel použití budou účinné jejich zveřejněním na url adrese: https://iphonecare.cz/terms#propagator.

Pravidla použití jsou účinná dnem 28.11.2018

Zásady zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Fyzická osoba podnikající Jan Marek Slabihoud, IČO: 02768127, se sídlem Na Hádku 1621, Praha 10 107 00 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých Zákazníků, Propagátorů a Partnerských servisů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro subjekty údajů Poskytovatele o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vymezení zpracovávaných osobních údajů

Poskytovatel zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

Partnerský servis
 • Identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, IČO, adresa provozovny či adresy provozoven),
 • kontaktní údaje (subjektem údajů uvedené telefonní číslo, e-mailová adresa).
 • Propagátor
 • Identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení),
 • kontaktní údaje (subjektem údajů uvedené telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa).
 • Zákazník
 • Kontaktní údaje (subjektem údajů uvedená e-mailová adresa).
 • Poskytovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

  Subjekt údajů je povinen Poskytovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost osobních údajů je odpovědný subjekt údajů. Poskytovatel za správnost poskytnutých osobních údajů nenese odpovědnost.

  Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

  Uzavření a plnění smlouvy
  Partnerský servis
 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Partnerský servis), a pro následné plnění takové smlouvy včetně nezbytné komunikace.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy a jejím následném plnění Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, název společnosti, IČO, adresa provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Poskytovatel dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétních pravidel používání služby iPhoneCare či ze zákona.
 • Poskytovatel dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétních pravidel používání služby iPhoneCare či ze zákona.
 • Propagátor
 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Propagátor), a pro následné plnění takové smlouvy včetně nezbytné komunikace.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy a jejím následném plnění Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Zákazník
 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Zákazník), a pro následné plnění takové smlouvy včetně nezbytné komunikace.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy a jejím následném plnění Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Ochrana práv Poskytovatele v případě sporu se subjektem údajů
 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Poskytovatel oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se subjektem údajů.
 • Zabezpečení a přístup k osobním údajům

  Poskytovatel využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

  Poskytovatel je dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

  Doba zpracovávání osobních údajů

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

  V případě plnění právních povinností Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  V případě, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

  Poskytovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a po uplynutí doby zpracování jsou osobní údaje vymazány bez možnosti jejich obnovení.

  Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele

  Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou Poskytovatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Poskytovatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby Poskytovatel osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Poskytovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Poskytovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Možnosti kontaktování Poskytovatele

  V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na Poskytovatele písemně na adrese Na Hádku 1621, 107 00 Praha 10, či na e-mailové adrese: info@iphonecare.cz.

  Závěrečná ustanovení

  Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.iphonecare.cz/terms#gdpr. S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytování služeb.

  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy uveřejněno na internetových stránkách Poskytovatele www.iphonecare.cz/terms#gdpr s uvedením data účinnosti takové změny.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 28.11.2018.